Voor de 12e keer op rij geaccrediteerd door de NHG

Op 10 juli 2018 zijn wij voor de 12e keer op rij geaccrediteerd door de NHG (Nederlands Huisartsengenootschap).
NHG Praktijkaccreditering is hét kwaliteitskeurmerk en dé methode voor systematisch verbeteren in de huisartsenpraktijk. Een door het NPA (Nederlands Praktijkaccreditering) gekeurde praktijk voldoet aan de landelijk vastgestelde normen voor een huisartsenpraktijk en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering.
Om dit te kunnen vaststellen wordt de praktijk driejaarlijks helemaal doorgelicht. Daarna worden onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten vergeleken met andere praktijken. Dit gaat bijvoorbeeld om telefonische bereikbaarheid, hygiene en wachttijden. Op basis van een rapportage worden vervolgens verbeterplannen opgesteld. Een NPA-auditor houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan. 
Zo hebben wij in de afgelopen jaren onze telefonische bereikbaarheid verbeterd, zijn we de post gaan digitaliseren, zijn de assistenten en de praktijkondersteuners meer verrichtingen en speciale spreekuren gaan doen en zijn we ons gaan richten op een betere structuur voor ouderenzorg. De uitkomsten van de driejaarlijkse patiëntenenquête worden gebruikt om de kwaliteit van onze huisartsenpraktijk te verbeteren.