Diagnostisch onderzoek

In uw huisartsenpraktijk kunnen verschillende diagnostische onderzoeken uitgevoerd worden. U hoeft voor deze onderzoeken dan niet naar het ziekenhuis of het laboratorium. Hieronder staat alleen een korte omschrijving van het onderzoek en waar het voor is. Als u zo'n onderzoek aangeboden krijgt, dan krijgt u uitgebreide informatie van uw huisartsenpraktijk zelf. Het diagnostisch onderzoek wordt uitgevoerd door de doktersassistent of door de praktijkondersteuner. De uitkomst van het onderzoek bespreekt u met uw huisarts. Zo nodig krijgt u een doorverwijzing naar een medisch specialist voor nader onderzoek en behandeling. De kosten voor diagnostisch onderzoek in de huisartsenpraktijk zelf worden volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt hiervoor geen eigen risico.

Thuis bloeddrukmeting

Bij twijfel of er sprake is van hoge bloeddruk en medicijnen nodig zijn om het risico op hart- en vaatziekten te verkleinen kan uw huisarts thuisbloeddrukmeting voorstellen. Om het verloop van uw bloeddruk te meten, krijgt u een bloeddrukmeter mee naar huis die u gedurende een week, twee keer per dag zelf omlegt. De meter doet verder alles automatisch en slaat de gemeten bloeddrukwaarden op. De praktijkondersteuner of uw huisarts kan de waarden via de computer uitlezen en krijgt zo een goede indruk van uw bloeddrukken thuis.

24-uurs bloeddrukmeting

Om het verloop van uw bloeddruk te meten kan uw huisarts er ook voor kiezen een 24-uurs meting te doen. U krijgt  een bloeddrukband om uw (linker)arm en een registratieapparaat om uw middel. U houdt deze apparatuur 24 uur om. Op gezette tijden meet de apparatuur uw bloeddruk. U houdt ondertussen bij wat u doet op verschillende tijdstippen. De doktersassistent koppelt de apparatuur aan en een dag later weer af.

  • Meer over hoge bloeddruk en bloeddrukmeting vindt u op Thuisarts.nl.

Audiometrie

Een audiometrie is een gehoormeting, uitgevoerd door de doktersassistent. Via een koptelefoon krijgt u afwisselend links en rechts piepjes van verschillende toonhoogte te horen. Wanneer u een piepje hoort geeft u dat aan.

  • Meer over slecht horen en gehooronderzoek vindt u op Thuisarts.nl.

CRP sneltest

Een CRP meting geeft informatie over een eventuele ontsteking in uw lichaam en hoe ernstig die ontsteking is. Dat is bijvoorbeeld belangrijk om vast te stellen of er sprake is van longontsteking of een ontsteking in uw buikholte. Afhankelijk van de uitkomst kan de huisarts gericht antibiotica voorschrijven of juist vaststellen dat dit niet nodig is. De doktersassistent of de huisarts prikt een klein druppeltje bloed uit uw vinger en test dit. Is er een meer uitgebreide analyse nodig, dan wordt u voor een bloedonderzoek doorverwezen naar het laboratorium.

D-dimeersneltest

Met een D-dimeersneltest is snel te bepalen of u last hebt van een longembolie of diep veneuze trombose (DVT, ook wel 'trombosebeen' genoemd). Afhankelijk van de uitkomst kan de huisarts u doorverwijzen naar het ziekenhuis of vaststellen dat zo'n verwijzing niet nodig is. De doktersassistent of de huisarts prikt een klein druppeltje bloed uit uw vinger en test dit. Is er een meer uitgebreide analyse nodig, dan wordt u voor een echo van het been, of analyse door de internist bij verdenking op longembolie doorverwezen naar het LangeLand Ziekenhuis.

Met dit onderzoek kan men vaststellen of de grote bloedvaten in uw benen vernauwd zijn (etalagebenen) of niet. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de praktijkondersteuner. Zij meet de bloeddruk bij uw enkels en bij uw armen. Dit kan gebeuren met een speciaal bloeddrukapparaat, die tegelijkertijd aan de armen en de enkels de bloeddruk meet. Soms wordt het onderzoek uitgevoerd met behulp van een doppler apparaat (werkt met geluid).

ECG

Met een elektrocardiogram (hartfilmpje) wordt de werking van uw hartspier gemeten. De doktersassistent voert de meting uit. U krijgt een aantal plakkers op uw borst en op uw pols en enkels. Het gaat om een meting in rust. Uw huisarts zal een ECG vooral uitvoeren als er een verdenking is op een ritmestoornis.

Glucose controle

Dit onderzoek is vooral belangrijk om te kunnen vaststellen of u diabetes (suikerziekte) hebt. U mag voorafgaand aan het onderzoek een aantal uren niet eten of drinken. De doktersassistent of de huisarts prikt een klein druppeltje bloed uit uw vinger en bepaalt het suikergehalte ervan. Is er een meer uitgebreide analyse nodig, dan wordt u voor een bloedonderzoek doorverwezen naar het laboratorium.

Hemoglobine controle

Dit is een onderzoek om vast te stellen of u bloedarmoede hebt. De doktersassistent of de huisarts prikt een klein druppeltje bloed uit uw vinger en test het ijzergehalte ervan. Is er een meer uitgebreide analyse nodig, dan wordt u voor een bloedonderzoek doorverwezen naar het laboratorium.>

Spirometrie

Spirometrie is een onderzoek naar de werking van uw longen, uitgevoerd door de praktijkondersteuner. Een spirometrie is nodig om te kunnen vaststellen of u astma of COPD hebt. Is die diagnose al gesteld, dan is het belangrijk om regelmatig (in ieder geval een keer per jaar) uw longfunctie te meten. De behandeling kan daar dan op afgestemd worden. De spirometrie duurt ongeveer een uur. In dat uur blaast u, als de praktijkondersteuner daar om vraagt, in het mondstuk van de spirometer. U bespreekt de uitkomst met uw huisarts

Urinecontrole

De doktersassistent kan uw urine testen op infecties (blaasontsteking) of de aanwezigheid van nier- of blaasstenen. U levert de urine in een speciaal potje in. U kunt zo'n potje krijgen bij de huisartsenpraktijk voor urine die onderzocht wordt in het ziekenhuis en bij de apotheek voor onderzoeken in de huisartsenpraktijk. U vangt zogenoemde 'gewassen middenplas' op. U plast eerst een beetje in het toilet, wast vervolgens het gebied rond de uitmonding met schoon water en vangt dan voldoende urine op in het potje.

Huisartsenzorg

Hebt u lichamelijke klachten of psychische problemen en komt u er zelf niet meer uit? Raadpleeg uw huisarts

Lees verder