Griepvaccinatie 2020

Er is landelijk een groot tekort aan griepvaccinaties. De regels qua bestellen zijn daarom recent verder aangescherpt door de SNPG. Ook de naleveringen zijn vertraagd. Dit jaar hebben wij griepvaccinaties mogen bestellen op basis van het aantal gegeven vaccinaties van de afgelopen jaren. Dit jaar mogen wij 114% vaccins bestellen t.o.v. vorig jaar.We hebben dus een beperkt aantal vaccins en zullen de eventueel overgebleven vaccins van de vaccinatieronde en de nalevering, uiteindelijk zo eerlijk mogelijk proberen te verdelen over patiënten. We zullen hierbij rekening houden met risicofactoren.

 Voor meer info zie: https://www.rivm.nl/griep-griepprik/griepprik/verdeling-griepprik