Gecombineerde Leefstijl Interventie is een nieuw programma voor mensen met overgewicht: leefstijl als medicijn voor een gezond(er) leven.

Wat u moet weten over de Gecombineerde Leefstijl Interventie

 1. Wat is het?  
 2. Voor wie is het?

 3. Hoe werkt het?

 4. Wat kost het mij?

 5. Wie kan mij verwijzen?

 6. Wanneer kan ik starten?

 7. De leefstijlcoaches


1. Gecombineerde Leefstijl Interventie: wat is het?

 

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is een leefstijlprogramma, dat is opgezet om u te begeleiden bij het aanpassen van uw leef-, beweeg- en voedingsgewoonten. Als u klaar bent met het programma zit u lekkerder in uw vel, u voelt zich gezonder en fitter en u heeft een positiever zelfbeeld. U bent waarschijnlijk afgevallen en meer gaan bewegen. Misschien slaapt u beter, of kunt u zich meer ontspannen. Mensen met diabetes hebben wellicht minder of geen medicatie meer nodig

 

In Zoetermeer en Benthuizen maken we gebruik van de methode Coaching op Leefstijl (CooL).

 

 • Het is een 2-jarig begeleidingstraject bestaande uit:
  • Een 8 maanden durend basisprogramma met 8 groepsbijeenkomsten en 4 individuele bijeenkomsten
  • Een 16 maanden vervolgprogramma met eveneens 8 groepsbijeenkomsten en 4 individuele gesprekken.

Naast de groepsbijeenkomsten is er dus ruimte voor persoonlijke aandachtspunten en vragen. 

 • Leefstijl coaching richt zich op bewegen, voeding, slapen, ontspanning en hoe u daar gezond mee leert omgaan.
 • Informatie over bewegen en beweegmogelijkheden zijn onderdeel van het programma. Het bewegen zelf valt buiten het programma.
 • Het gecombineerde programma met verschillende leefstijlonderdelen is effectiever dan de afzonderlijke delen, bovendien werkt het stimulerend om het samen te doen.
 • Begeleiding wordt afgestemd op uw persoonlijke mogelijkheden en wensen met duidelijk omschreven doelen. Samen met de leefstijlcoach gaat u kijken naar uw gewoontes en stelt u doelen die leiden tot een gezondere leefstijl.
 • Er is samenwerking met onder andere lokale sport- en beweegaanbieders en speciale aandacht voor het beweegaanbod.

 

Voorbeeldprogramma voor de groepsbijeenkomsten:

 

Inhoud groepsprogramma:

Bijeenkomst 1: Kleine aanpassingen, groot effect

Bijeenkomst 2: Kom in beweging

Bijeenkomst 3: Lekker eten geeft structuur aan je dag

Bijeenkomst 4: Slapen en ontspanning

Bijeenkomst 5: Afvallen is plannen

Bijeenkomst 6: Hoe maak ik mijn acties tot een succes?

Bijeenkomst 7: Hoe gezond is jouw weekend?

Bijeenkomst 8: Hoe blijf ik in beweging?


2. Gecombineerde Leefstijl Interventie: voor wie is het?

 

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is een leefstijlprogramma voor mensen met een zogenaamd ‘gewichts gerelateerd risico’. Dit zijn mensen met een Body Mass Index (BMI) boven de 30 of mensen met een BMI tussen de 25 en 30 plus daarnaast andere risico verhogende factoren, zoals diabetes of hart- en vaatziekten.

 

Als u tot deze doelgroep behoort kunt u met uw huisarts bespreken of u in aanmerking komt voor een intake voor de GLI.

 

3. Gecombineerde Leefstijl Interventie: hoe werkt het?


Indien u in aanmerking wilt komen voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) en u voldoet aan de voorwaarden om mee te doen (zie: voor wie is het?) dan kan de huisarts u verwijzen voor een intake bij de leefstijlcoach.

 

De leefstijlcoach zal een intakegesprek met u afspreken. Dit gesprek duurt circa 1 uur. Hierin bespreekt u of het programma geschikt voor u is en wat u zou willen bereiken. Aangezien het programma 2 jaar duurt, is motivatie een belangrijk onderdeel van dit gesprek. Het kan zijn dat een ander traject meer geschikt wordt gevonden voor uw situatie en dat u een ander advies krijgt.

 

Indien u kunt deelnemen aan de GLI, betekent dit dat u gedurende 2 jaar bereid bent deel te nemen aan deze vorm van begeleiding. De leefstijlcoach zal u op de hoogte brengen van de geplande groepsbijeenkomsten.

 

4. Gecombineerde Leefstijl Interventie: wat kost het mij?


Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is een leefstijlprogramma dat in 2019 nieuw in het basispakket is opgenomen. Ten aanzien van de kosten zijn er 2 mogelijkheden:

 

 1. Wij hebben een contract met uw zorgverzekeraar voor 2019: wij regelen met uw zorgverzekeraar de betaling van de GLI. U heeft geen kosten (100% vergoeding).

 2. Wij hebben geen contract met uw zorgverzekeraar, dan kunt u ook deelnemen aan de GLI. Wij zullen de rekening (per kwartaal) naar u als deelnemer sturen en u maakt zelf met uw verzekeraar afspraken over hoe u deze nota kunt indienen en hoeveel u daarvan terug krijgt.

   

In beide gevallen gaat deelname niet ten laste van uw eigen risico.

 

Wij adviseren u dringend, voorafgaand aan de intake duidelijkheid te hebben over hoe u de rekening bij uw zorgverzekeraar kunt indienen en hoeveel u terug krijgt bij deelname aan de GLI!

 

 

Zorgverzekeraar

Contract

Advies

Anderzorg

Ja; volledige vergoeding

 

Avéro Achmea Zorgverzekeringen

Ja; volledige vergoeding

 

Aevitae

Ja; volledige vergoeding

 

De Friesland Zorgverzekeringen

Ja; volledige vergoeding

 

DSW

Ja; volledige vergoeding

 

Interpolis Zorgverzekeringen

Ja; volledige vergoeding

 

FBTO Zorgverzekeringen

Ja; volledige vergoeding

 

IAK Volmacht

Ja; volledige vergoeding

 

In Twente Zorgverzekeraar

Ja; volledige vergoeding

 

Menzis

Ja; volledige vergoeding

 

Stad Holland Zorgverzekeraar

Ja; volledige vergoeding

 

Zorg en Zekerheid

Ja; volledige vergoeding

 

Zilveren Kruis

Ja; volledige vergoeding

 

Overige zorgverzekeraars

Nee; deelnemer ontvangt rekening en maakt afspraken met zorgverzekeraar over vergoeding

Neem vooraf contact op met zorgverzekeraar over de vergoeding van de door u in te dienen rekening


Wij zullen de volgende kosten bij u in rekening brengen (laatste kolom) wanneer wij geen contract met uw zorgverzekeraar hebben:

 


Kosten

Aantal keren dat u deze rekening krijgt

In rekening te brengen

(incl. 21% BTW)

Intake

1

   70,18

Behandelfase

4

€ 131,29

Onderhoudsfase

4

   89,30

Totaal

 

€ 952,51

 

5. Gecombineerde Leefstijl Interventie: wie kan mij verwijzen?


Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is een leefstijlprogramma waarbij de huisarts de verwijzer is. De huisarts zal beoordelen of u in aanmerking komt voor verwijzing naar de leefstijlcoach. U krijgt van de huisarts een verwijsbrief die u dient mee te nemen naar de intake bij de leefstijlcoach (zonder verwijsbrief komt u niet in aanmerking voor een intake).


Zie verder onder ‘hoe werkt het’.


6. Gecombineerde Leefstijl Interventie: wanneer kan ik starten?


Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is een leefstijlprogramma waarbij de groepsbijeenkomsten de basis vormen van het programma. De volgende groepen zijn gestart of gaan van start:

 

Groep 1: Gezondheidscentrum Oosterheem: op donderdagmiddag 15.00-16.30 uur, start groepsbijeenkomsten: 6 juni 2019 (M. Hendriks)


Groep 2: Fysiok, Europaweg 151: op woensdagochtend 10.00-11.30 uur, start groepsbijeenkomsten 19 juni 2019  (D. Mannaart)


Groep 3: Rokkeveen-oost: woensdagavond 19.00-20.30 uur, start groepsbijeenkomsten 10 juli 2019 (M. Hendriks)


Groep 4: Fysiok, Europaweg 151: op woensdagochtend 10.00-11.30 uur, start groepsbijeenkomsten 17 juli 2019 (D. Mannaart)


Groep 5: Fysiok, Europaweg 151: op woensdagochtend 10.00-11.30 uur, start groepsbijeenkomsten 28 augustus 2019 (D. Mannaart)


Groep 6: Therapeuticum Aurum: start groepsbijeenkomsten: september 2019 (P. Schoof)


Groep 7: Gezondheidscentrum Oosterheem: start groepsbijeenkomsten: na zomer 2019 (M. Hendriks)


7. Gecombineerde Leefstijl Interventie: de leefstijlcoaches


 Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is een leefstijlprogramma waarbij de begeleiding van de groepsbijeenkomsten en de individuele begeleiding wordt gedaan door HBO opgeleide leefstijlcoaches. Zij staan vermeld in het register Beroepsvereniging Leefstijl Coaches Nederland (BLCN) en zijn geschoold in de methodiek van CooL (Coaching op Leefstijl).


De GLI is sinds 2019 van start gegaan. Er zijn nog weinig leefstijlcoaches die aan alle door verzekeraars gestelde criteria voldoen, werkzaam in Zoetermeer en Benthuizen. Onze leefstijlcoaches zijn:


 • Marieke Hendriks                    m.hendriks@dietheek.nl            06-42 839 286
 • Dennis Mannaart                     www.fysiok.nl/gli-leefstijl            088-06 66 184
 • Paul Schoof                             info@prismij.nl                           06-51 098 300


U kunt via de mail of telefonisch contact met de leefstijlcoaches opnemen voor het maken van een afspraak voor een intake gesprek. Indien u een bericht achterlaat met uw naam en telefoonnummer, zullen zij u zo spoedig mogelijk terugbellen.