Eerstelijnsverpleegkundige

Per 2015/2016 werken wij als eerstelijnsverpleegkundigen in de wijk Rokkeveen. Op aanvraag van de huisarts, praktijkondersteunes, andere wijkpartners of vanuit patiënten/ mantelzorgers zelf, kunnen wij een huisbezoek plannen bij kwetsbare ouderen. Wij werken vanuit gezondheidscentrum de Watertoren en Rokkeveen- Oost.

Als eerstelijnsverpleegkundigen hebben we de volgende taken:

1.  Mensen met geheugenproblemen/dementie en hun mantelzorgers volgen, begeleiden en ondersteunen en

2. Bij oudere patiënten, waarbij het vermoeden bestaat dat er wat meer hulp nodig is, zal ik de zorgvragen in kaart brengen. De bedoeling hiervan is om in overleg met de patiënt zelf te kijken welke problemen er zijn, en welke problemen de patiënt zelf ervaart. Zodat er gericht en anticiperend naar eventuele mogelijkheden en oplossingen gekeken kan worden. Bijvoorbeeld met als doel dat de oudere zo lang en goed mogelijk thuis kan blijven wonen.

3. Waar nodig kunnen wij groepsvoorlichting geven gericht op preventie van gezondheidsklachten, veilig wonen, zorg en welzijn.

Voor deze taken zullen wij huisbezoeken doen. Dit doen wij in samenwerking met de huisartsen, praktijkondersteuners en andere wijkpartners.

Petra van Schayik & Linda van Barneveld
T: 06-30381683          T:06-46361181